Wie zijn wij?

 


Wij zijn Youssef en Younes El Haddaji (23) en oprichters van de Kortrijkse jeugdvereniging vzw Red-Side Academy.  Wij zijn een sociaal project en brengen jongeren wekelijks samen door middel van voetbal. IEDEREEN is bij ons welkom ongeacht huidskleur, afkomst, gender, geloofsovertuiging of wat dan ook. We bereiken alle lagen van de bevolking en het is volledig gratis. Onze werking  baseert zich op 5 verschillende waarden namelijk plezier, ontmoeting, vrijheid, respect en ontwikkeling.

Los van onze voetbalwerking organiseren wij ook af en toe uitstapjes voor jongeren en evenementen.

 

Visie :Red - Side streeft als jeugdvereniging voor een uitgebreid en sportief vrijetijdsaanbod op verschillende plaatsen in de stad. We geloven sterk dat we  door middel van voetbal onze verschillende kernwaarden als : plezier, ontmoeting, respect, vrijheid en ontwikkeling  kunnen samenbundelen. Binnen ontwikkeling geloven we ook sterk dat elke jongere heel prikkelbaar is voor rolmodellen. Die dienen als grote 'inspiratiebron’ om hun dromen na te jagen. Daarnaast hechten we ook belang aan kennis rond maatschappelijke thema's. Onze samenleving is in constante verandering, en daar moeten jongeren volgens ons meer realiteitsbesef inzien.

 

Missie : Red-Side Vzw stelt zich tot doel de sociale cohesie en persoonlijke ontwikkeling bij jongeren te bevorderen op een sportieve en speelse manier. Dit wil het doen door middel van wekelijkse sportactiviteiten te organiseren en een periodiek aanbod aan lezingen en evenementen waarop we rolmodellen en sprekers aan het woord laten. Ook vervullen we de brugfunctie tussen jeugd en haar omgeving en komen we op voor hun belangen.

 

Plezier : Plezier blijft de basisnorm. In alles wat jongeren doen, mag plezier niet ontbreken. In tijden van een stijgende digitalisering, is het enkel maar een troef om jongeren plezier te laten hebben op een sportieve manier. We kiezen voornamelijk voor de meest populaire en laagdrempelige sport, met name voetbal.

Ontmoeting - Samenkomen : Jongeren elkaar laten ontmoeten en samenkomen met een gemeenschappelijke interesse is geweldig. Jongeren ontmoeten er niet enkel nieuwe mensen, maar ook nieuwkomers vinden op die manier hun weg in hun integratietraject. Voor hen is dit ook een grote troef. We hechten dus veel belang aan sociale cohesie.

 

Vrijheid : We hechten een groot belang aan vrijheid. Volledig de keuze krijgen aan welke activiteiten je deelneemt, wanneer je ook komt, hoelaat je ook komt, met welke teamgenoten je ook speelt maakt allemaal niet uit. Je bent volledig vrij. Nice toch?

 

Respect : Je kan elkaar ontmoeten en plezier hebben op welke manier dan ook. Maar respect is en blijft een basis fundamentele waarde. Iedereen moet respect hebben voor elkaar. Iedereen is welkom ongeacht geloof, cultuur, huidskleur of wat dan ook. Iedereen verdient respect en alles begint ook met respect.

Ontwikkeling : Maar het feit dat men al de pijlers op een sportieve wijze combineert heeft dit een toegevoegde waarde op het mentale en de fysieke ontwikkeling. Elke jongere heeft  ook een doel voor ogen. Het pad dat een jongere naar zijn doel bewandeld moet aangevuld worden met : rolmodellen, voorbeeldfiguren of lezingen over maatschappelijke thema's die jongeren een bredere kijk geven in onze continue veranderende samenleving. En de nodige kennis van instanties die de jongeren 'de weg naar’ kunnen helpen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat we bij het opmerken van talent de eerstvolgende stappen naar een succes kunnen nemen voor de jongeren. We verbreden ons netwerk met tal van voetbalclubs en leggen indien mogelijk ook de link met de club.

 

Hoe doen we dit concreet ?

Dit zullen we doen door middel van ontmoetingsplaatsen te creëren in Kortrijk, in sportzalen of pleintjes op wekelijkse basis. Vrijwilligers - begeleiders zoeken die zich kunnen terugvinden in onze missie en visie en die dus bereid zijn eens in de week ergens te staan. Zorgen dat begeleiders op de hoogte zijn van de verschillende jongereninstellingen in Kortrijk om jongeren te kunnen informeren.